TAIKKARI

kuvataideterapian työhuone
Sisko Miettinen

 

Käännös artikkelista kirjassa: Shipton, Geraldine (1997): Supervision of Psychotherapy and Councelling: Making a Place to Think. Buckingham and Philadelphia: Open University Press.

David Maclagan: Fantasia, leikki ja kuva työnohjauksessa

Brittilälinen taidehistorioitsija ja kuvataideterapeuttikollega David MacLagan puolustaa tässä fantasioiden positiivista merkitystä sekä psykoterapiassa, että työnohjauksen yhtenä mahdollisena osana. Hän ymmärtää fantasian puhtaimmillaan apuvälineenä päästä irti tietoisesta ja kontrolloidusta ajattelusta, ja vertaa sitä esimerkiksi ryhmätilanteissa lepattavaksi perhoseksi, joka lumoaa ja antaa erityislaatuiset siivet ryhmäläisten ajattelulle ja yhteiselle matkalle.

Looking for the frames for art therapy
   -smuggling an egg, and planting seedlings

Oma kokemukseni kuvataideterapian brittiläisen näkökulman tuomisesta suomalaiseen ammattikorkeakouluun. Tähän sisältyy ensimmäisen Post Graduate Diploma in Art Therapy -kolmevuotisen kurssin palaute heidän omasta opintokokemuksestaan ja koulutuksen annista henkilökohtaisena oppimisprosessina. Julkaistu kirjassa Kossolapow, L - Scoble, S (eds): Arts-Therapies-Communication, Vol.III. Lit Verlag, 2005. ISBN 3-8258-8935-1.