TAIKKARI

kuvataideterapian työhuone
Sisko Miettinen

 

Kuvataideterapeutin eettiset ohjeet

Ammattitaitoinen, alansa järjestöön kuuluva, ja alansa ammattitutkinnon suorittanut kuvataideterapeutti noudattaa työssään ja toimissaan seuraavia eettisiä sääntöjä:

hän

 • ei valikoi potilaitaan rodun, yhteiskuntaluokan, sukupuolen, siviilisäädyn, fyysisen tai henkisen suorituskyvyn, uskonnon, seksuaalisen suuntautumiseen, tai iän perusteella.
 • pyrkii työssään korkeisiin eettisiin ratkaisuihin, pitäen potilaan parasta ensiarvoisena.
 • on tietoinen, kuka on lääketieteellisissä kysymyksissä potilaasta vastaava henkilö.
 • pitää aina potilas-terapeutti -suhteen ammatillisena. Hän ei käytä hyväkseen potilaan riippuvaisuutta seksuaalisella, taloudellisella, tai muulla tavalla myöskään terapiasuhteen loputtua.
 • sopii terapian alkaessa potilaan (tai hänen edustajansa) kanssa selkeästi terapiasuhteen rajoista.
 • pitää lupaamansa luottamuksen potilaaseen. Julkisen alan palveluksessa hän ulottaa luottamuksellisuuden moniammatilliseen tiimiin. Yksityispraktiikassa hän on vaitiolovelvollinen potilaan kaikista asioista, ellei kyse ole potilaan, terapeutin, tai muiden ihmisten turvallisuudesta.
 • on luotettava myös seuraamalla työhönsä liittyviä lakeja ja lakiehdotuksia.
 • kysyy aina potilaan luvan ja kertoo tarkasti suunnitelmastaan, kun haluaa käyttää osia potilaan tuottamasta verbaalista tai kuvallisesta materiaalista tutkimukseen, opetukseen, julkaisuun tai näyttelyyn, eikä koskaan ylitä julkaisukynnystä, jos se häiritsee terapiaprosessia.
 • ei hyödy rahallisesti, jos potilas myy töitään jotka ovat syntyneet terapiaprosessin aikana.
 • pitää yllä ammattitaitoaan säännöllisen työnohjauksen avulla.
 • työtään mainostaessaan vetoaa ammatillisiin standardeihin kaupallisten sijasta, tuoden esille osaamistaan hienotunteisesti ja tahdikkaasti, eikä tuo vääristellen esiin koulutuksensa tai arvosanojensa sisältöä.

Lähde:
Code of Ethics. The British Association of Art Therapists. Vapaa käännös ja lyhennelmä /SM.