TAIKKARI

kuvataideterapian työhuone
Sisko Miettinen

 

Yksilöllinen kuvataideterapia

Kuvataideterapia yksilöterapiana toteutetaan kahdenkeskisessä tilanteessa, erityisissä poikkeustapauksissa mukana voi olla asiakkaan huoltaja/ avustaja.

Kuvataideterapeutti voi olla pyydettäessä läsnä esimerkiksi asiakasta koskevissa hoitoneuvotteluissa. Näihin hän ei kuitenkaan yleensä tuo asiakkaan teoksia, vaan ne säilytetään aina terapiatilassa lukitussa paikassa. Terapiassa syntyneet kuvat ovat aina tekijälleen henkilökohtaisia, ja tekijä päättää itse, kenelle niitä haluaa esitellä.

Yksilöterapian kesto vaihtelee 30 minuutista 1,5 tuntiin.
Tapaamistiheys on 1-3 kertaa viikossa.

Yksilöterapian kulku

 1. Arviointi:
  kuvataideterapeutin arviointitapaamiset kestävät 3-4 tapaamiskertaa. Tänä aikana asiakas saa esittelyn saatavilla olevista materiaaleista, ja hän voi tehdä vapaasti assosioiden teoksia, joita katsotaan yhdessä.

  Kuvataideterapeutin tehtävänä ei ole diagnosoida teoksia, vaan kuunnella niiden kautta asiakkaan ajatuksia ja mielipiteitä. Näistä tapaamisista tehdään tarvittaessa yhteenveto lähettävälle taholle, ja keskustellaan asiakkaan kanssa motivaatioista ja päämääristä suhteessa mahdolliseen jatkoterapiaan.


   
 2. Varsinainen terapia:
  yksilöllinen kuvataideterapia voi kestää sopimuksesta riippuen muutamasta kerrasta useisiin kuukausiin, jopa kaksi-kolme vuotta.

  Kuvataideterapian tavoitteena on antaa asiakkaalle tila, välineet ja asiantuntijan läsnäolo niin, että asiakas voi rauhassa keskittyä kuvien tekemiseen, ja niiden katseluun yhdessä terapeutin kanssa.

  Kuvien sisältöjen asiantuntija on asiakas. Kuvataideterapeutilla on valmiudet kuunnella häntä ja nähdä teokset asiakkaan näkökulmasta.

  Olen itse saanut sekä perinteistä taidekoulutusta, että terapeuttikoulutukseen liittyen harjoitusta omien kuvien katseluun terapeuttisessa viitekehyksessä. Kuvataideterapeuttina minulla on myös taiteilijan identiteetti, siis teen itse myös omia teoksia. Toteutan työtäni psykodynaamisen viitekehyksen mukaisesti, käyn säännöllisesti omassa työnohjauksessa, ja kunnioitan työssäni ammattikuntani luomia eettisiä ohjeita.

  Yksilöllinen kuvataideterapia sopii kaikenikäisille fyysisiä tai psyykkisiä oireita kantaville asiakkaille. Itselläni on pitkä työkokemus mm. afasiapotilaiden, psyykkisissä kriiseissä olevien potilaiden, lapsi- ja nuorisoikäisten potilaiden, lastenneurologisten potilaiden, vanhusikäisten, sekä aivovammaisten ja vaikeavammaisten kuvataideterapiasta. Olen on työskennellyt vuodesta 1985 lähtien julkisen ja yksityisen terveydenhoidon moniammatillisissa tiimeissä sekä Suomessa että ulkomailla.

  Asiakkaan tekemät teokset ja kuvat säilytetään lukitussa tilassa, eikä niitä näytetä ulkopuolisille. Asiakkaalla on tekijänoikeudet omiin teoksiinsa.

  Terapiatilassa tulee terapeutin ja asiakkaan kunnioittaa toistensa fyysistä koskemattomuutta, ja uhkailu tai väkivalta on kiellettyä. Terapeutti ei puhu asiakkaan asioista ulkopuolisille, jollei kysymys ole potilasturvallisuudesta tai ihmishenkeä uhkaavista seikoista.


   
 3. Terapian päättyminen:
  kuvataideterapian pituus päätetään yhdessä asiakkaan kanssa sen alkaessa, ja molemmat osapuolet koettavat parhaansa mukaan noudattaa sopimusta. Terapiasuhteen päättyessä terapeutti kirjoittaa yhteenvedon terapiasta, ja siitä annetaan asiakkaan luvalla kopio esim. maksavalle taholle.

  Jos potilas haluaa päättää terapian ennen sovittua ajankohtaa, tästä pitää keskustella erikseen. Myös terapiasuhteen jatkumisesta alun perin sovitun ajan yli pitää selkeästi sopia erikseen, ja siihen pitää olla perusteet.

  Terapiasuhteen aikana asiakas sitoutuu omalta osaltaan terapiaansa, ja huolehtii sovituista asioista, mm. laskujen maksamisesta ajallaan ja sovituista terapia-ajoista. Terapeutilla on oikeus laskuttaa käynneistä, jotka on peruutettu saman päivän aikana ilman pätevää syytä.